GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

Roboty Lego Mindstorms

1. The example robots for NMLT system

Networked Mechanical Logo Turtles is a system that supports remote programming of robots (Gajda, 2001). The system uses TCP/IP network to exchange messages between users and robots. One can connect robots to arbitrary computers in the network. Every user can control any of the robots registered in the system. The system is designed to help teachers to organise courses of robotics and robots programming. The paper describes construction of hardware controllers and specifies necessary software to connect stepper motors to NMLT system. The example can be extended to connect other devices to the system (e.g. DC Motors and relays).

2003-07-01

2. The Software Architecture of the Networked Laboratory System

The Networked Laboratory (NetLab) is a multi-robot programming system. The main aim behind the project is to design software environment that enables collaborative programming of robots and robots co-operation.

2003-06-30

3. Sieciowy system programowania robotów

Artykuł prezentuje Sieciowy System Programowania Robotów . Zadaniem systemu jest umożliwienie programowania robotów przez sieć TCP/IP. Każdy robot dostępny w systemie jest podłączony do dowolnego komputera w sieci. Bez względu na fizyczną lokalizację każdy użytkownik może programować dowolne roboty i udostępniać własne podprogramy sterujące robotami innym użytkownikom zarejestrowanym w systemie.

2003-06-15

4. Kontrolka spirit.ocx. Programowanie robotów Lego Mindstorms w Delphi

Oprogramowanie RCX CODE dostarczane z produktem Robotics Invention System 1.5 firmy Lego zawiera kontrolkę ActiveX o nazwie Spirit.ocx. Dzięki temu istnieje możliwość programowania robotów Lego w dowolnym języku, którego kompilator umożliwia korzystanie z ActiveX. Artykuł opisuje, w jaki sosób programować roboty w środowisku Delphi 7.0 Personal. Ponadto przygotujemy bibliotekę DLL umożliwiającą programowanie mikrokomputera RCX w języku Logo.

2003-06-01

7. The System of Networked, Mechanical Logo Turtles

The paper presents the approach to create system of co-operating robots called mechanical turtles. The project is not restricted to any special kind of devices. Instead we try to design an open system that supports interface for any robot which can be connected to a computer. We use a computer network to connect multiple users to a single turtle. Many students can control the same turtle at the same time. A suitable extension of the system enables connecting many turtles to our network: each user can control any of the turtles. Then we define virtual turtles.

2001-07-01

8. Mechaniczne żółwie

Artykuł przedstawia opis konstrukcji robota podłączonego do portu LPT. Elementami napędowymi są silniki krokowe. Przykładowe programy napisano w językach C, Pascal, Logo, assembler na systemy operacyjne DOS, WindowsNT, Windows98, Linux.

2001-05-01

9. RCX CODE — język programowania robotów Lego Mindstorms

RCX CODE to środowisko programowania robotów Lego Mindstorms rozprowadzane z produktem RIS 1.5. Artykuł prezentuje opcje i narzędzia środowiska RCX CODE.

2001-01-01


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0