GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3


Porada: przetwarzanie napisów utf-8 znak po znaku

Włodzimierz Gajda

1. Kodowanie utf-8 oraz mb_string

Kodowanie utf-8 jest kodowaniem wielobajtowym. Pojedynczej literze odpowiada od 1 do 6 bajtów (zależnie od litery).

Do przetwarzania napisów o kodowaniu wielobajtowym służą funkcje z rodziny Multibyte Strings. Mają one przedrostek mb_ i są opisane w dokumentacji, w rozdziale pt. Multibyte String.


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3