GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6


Mierzenie czasu wykonania fragmentów skryptów PHP

Włodzimierz Gajda

6. Pomiar iteracyjny

Do pomiaru iteracyjnego służy klasa Benchmark_Iterate zawarta w pliku Benchmark/Iterate.php.

Jej metoda run() wykonuje zadaną liczbę iteracji podanej funkcji.

Wywołanie:

$timer->run(100, 'podaj_napis', 'abc');

spowoduje pomiar stu wywołań funkcji podaj_napis() z parametrem 'abc':

podaj_napis('abc');

Po wywołaniu metody run() średni czas wykonania jednego wywołania jest dostępny w składowej 'mean' tablicy zwracanej przez metodę get():

$w = $timer->get();
echo $w['mean'];

Kompletny skrypt prezentujący pomiar iteracyjny jest przedstawiony na listingu 6.


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6