GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6


Mierzenie czasu wykonania fragmentów skryptów PHP

Włodzimierz Gajda

4. Klasa PEAR::Benchmark

Klasa PEAR::Benchmark ułatwia mierzenie czasu wykonania:

Z archiwum PEAR pobieramy plik Benchmark-1.2.7.tgz. Po rozpakowaniu pliku, w folderze głównym PHP dodajemy wypakowany folder Benchmark/, tak by w systemie pojawiły się trzy pliki:

C:\php\PEAR\Benchmark\Iterate.php
C:\php\PEAR\Benchmark\Profiler.php
C:\php\PEAR\Benchmark\Timar.php

Skrypt mierzący czas wykonania wczytywania pliku wyrazy.txt przy użyciu biblioteki PEAR::Benchmark przyjmie postać:

require 'Benchmark/Timer.php';

$timer = new Benchmark_Timer();
$timer->start();
$p = file('wyrazy.txt');
$timer->stop();
$timer->display();

Wydrukuje on wyniki przedstawione na rysunku 1.

Rysunek 1. Wynik pomiaru czasu wczytywania pliku wyrazy.txt przy użyciu klasy Benchmark_Timer


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6