GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6


Mierzenie czasu wykonania fragmentów skryptów PHP

Włodzimierz Gajda

2. Funkcja getmicrotime()

W celu obliczania ile czasu minęło pomiędzy dwoma wybranymi momentami wygodnie jest opracować funkcję getmicrotime()(). Może ona mieć postać taką jak na listingu 1, 2 lub 3.

Każda z funkcji przedstawionych na listingach 1, 2 oraz 3 zwraca jedną liczbę zmiennopozycyjną będącą sumą sekund oraz mikrosekund zwracanych przez funkcję microtime().

function getmicrotime()
{ 
    list($usec, $sec) = explode(' ', microtime()); 
    return ((float)$usec + (float)$sec); 
} 

Listing 1. Funkcja getmicrotime() — wersja pierwsza

function getmicrotime()
{ 
    return array_sum(explode(' ', microtime()));
}

Listing 2. Funkcja getmicrotime() — wersja druga

function getmicrotime()
{ 
    $microtime = explode(' ', microtime());
    return $microtime[1] . substr($microtime[0], 1);
}

Listing 3. Funkcja getmicrotime() — wersja trzecia

Funkcję getmicrotime() zapisujemy w pliku wydajnosc.inc.php.


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6