GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6


Mierzenie czasu wykonania fragmentów skryptów PHP

Włodzimierz Gajda

1. Funkcja microtime()

Podstawową metodą mierzenia czasu wykonania skryptu jest funkcja microtime(). Zwraca ona unixowy znacznik czasu (tj. liczbę sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 0:00:00 GMT) oraz liczbę mikrosekund. Obie wartości są oddzielone spacją.

Po wywołaniu:

$czas = microtime();
echo $czas;

ujrzymy:

0.53125300     1225097153 

(liczby są zawsze oddzielone jedną spacją; powyższy wydruk zawiera kilka spacji dla zwiększenia czytelności).

Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 1970, 0:00:00 GMT upłynęło:

1225097153.53125300

sekund.


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6