GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

PHP

1. Porada: przetwarzanie napisów utf-8 znak po znaku

Napisy w PHP są tablicami. Możemy przetwarzać znak po znaku. Dostęp do i-tej litery napisu $n uzyskujemy $n[$i] . Jeśli jednak napis jest zakodowany w utf, to takie rozwiązanie nie działa. Porada wyjaśnia jak to zrobić.

2008-10-27

2. Mierzenie czasu wykonania fragmentów skryptów PHP

W celu porównania wydajności kilku różnych metod rozwiązania zadania należy zmierzyć czas wykonywania fragmentu skryptu PHP. Czasami rozwiązanie poddajemy iteracji, po czym wyznaczamy średni czas wykonania jednego przebiegu. Taka metoda okaże się przydatna, gdy czas wykonania pojedynczego przebiegu jest bardzo krótki.

2008-10-27

3. Funkcja preg_match_all() — uwagi na temat wydajności wyrażeń regularnych PCRE w utf-8

W artykule pt. Ajax i ComboBox, czyli listy z podpowiedziami na stronie WWW realizowane w jQuery pojawił się problem wybierania wyrazów rozpoczynających się na zadaną literę. Rozwiązując to zadanie stwierdziłem, że wydajność wyrażeń regularnych PCRE dramatycznie spada w niektórych sytuacjach.

2008-10-27

4. Pętla for w PHP. Ćwiczenia

Pętla for w PHP ma składnię taką jak w języku C. Umiejętność stosowania pętli for możemy ćwiczyć drukując różne trójkąty i piramidy ( pre+\n ), tabele wartości funkcji (potęgi, funkcje trygonometryczne) czy tabele zawierające litery napisu.

2008-10-23

5. Krojenie plików tekstowych w PHP. Przykłady

Krojenie plików tekstowych to dość ważna umiejętność, którą wykorzystuję m.in. do wypełniania bazy danych rekordami. Jest to moim zdaniem pierwszy ciekawy temat kursu podstaw programowania w PHP.

2008-10-23

6. MVC w praktyce. Katalog Open Clip Art

Open Clip Art to kolekcja kilku tysięcy wektorowych rysunków wykonanych w programie Inkscape. Całość, choć podzielona na kategorie i otagowana, jest niewygodna w użyciu. Artykuł opisuje, w jaki sposób wykonać katalog, który ułatwi poruszanie się po kliparcie. Jest to doskonałe ćwiczenie w przygotowywaniu witryn internetowych w PHP/MySQL korzystając z wzorca architektonicznego MVC.

2008-09-01

7. Publikowanie kodów programów komputerowych na stronach WWW

Najpopularniejszymi metodami poprawy czytelności programów komputerowych są wcięcia, kolorowanie składni oraz numerowanie wierszy. Do licznych bibliotek, ułatwiających upiększanie wstawek kodów należą Text_Highlighter , GeSHi oraz SyntaxHighlighter . Na szczególną uwagę zasługuje ostatni z nich. Napisany w JavaScript, może być równie dobrze wykorzystywany na stronach pisanych w PHP, Ruby, Python, C# czy JSP. Dzięki temu, że kolorowanie odbywa się po stronie klienta, kod HTML jest zminimalizowany.

2008-09-01

8. Programowanie obiektowe w PHP5

Na przełomie wersji 4 oraz 5 języka PHP w istotny sposób rozszerzono możliwości programowania obiektowego. Ponieważ w sierpniu 2008 zostaje oficjalnie wstrzymane wsparcie dla czwórki, zatem przejście na piątkę nie jest już kwestią dobrej woli, a koniecznością. Artykuł prezentuje kompletne kompendium wiedzy na temat programowania obiektowego w języku PHP5.

2008-08-01

9. System szablonów PHPTAL

PHPTAL jest implementacją Python-owskiego systemu Zope Page Template w języku PHP. Cechą charakterystyczną PHPTAL , odróżniającą go od Smarty jest to, że zmienne występują wyłącznie w atrybutach znaczników. Poznanie biblioteki PHPTAL pozwala spojrzeć na podział przetwarzanie/prezentacja z nieco węższej perspektywy.

2008-06-01

10. Zarządzanie przestrzenią adresów URL aplikacji internetowej

Projektując aplikację internetową szczególną uwagę należy poświęcić adresom URL. Proponowane rozwiązanie, w którym adresy URL są umieszczone w bazie danych w tabeli url oraz w kolumnach url centralizuje zarządzanie przestrzenią URL-i. Metoda taka uniezależnia adresy od silnika, i pozwala na ich edycję w panelu administracyjnym.

2008-06-01

11. Pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne Excel i XML, czyli konwersja formatu danych TXT/XLS/XML

Procedura wypełniania bazy danych rekordami na podstawie plików z danymi oddziela dwa istotne procesy: implementację aplikacji oraz wprowadzanie danych. Zespół programistów może pracować niezależnie od zespołu odpowiedzialnego za opracowanie danych. W ten sposób nie zachodzi konieczność wstrzymania procesu wprowadzania treści serwisu do momentu ukończenia aplikacji. W artykule przedstawię technikę konwersji pomiędzy formatami .txt, .xls oraz .xml. Konwersje takie pozwalają na wprowadzanie do bazy danych informacji przygotowanych w dowolnym z trzech formatów. Wybór formatu możemy wówczas dostosować do indywidualnych potrzeb osób odpowiedzialnych za przepisywanie tekstów.

2008-04-01

12. Analiza logów serwera Apache, czyli jak poznać słowa kluczowe, które przyciągają ruch na witrynę WWW?

Większa część internautów trafia na wybraną witrynę za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Na przykład w serwisie gajdaw.pl aż 70% ruchu jest generowanego przez Google (rysunek 1). W celu dokładnego zbadania ruchu przychodzącego na witrynę z wyszukiwarki Google warto przeanalizować logi serwera Apache. W ten sposób poznamy frazy, które użytkownicy wpisują w wyszukiwarce. Pozwoli to na automatyczną segregację pod względem różnych kryteriów, np. liczby skierowań czy wartości PageRank. Artykuł opisuje w jaki sposób przetworzyć pliki log serwera Apache w celu uzyskania listy fraz wpisywanych w wyszukiwarce Google, które śiągnęły ruch na naszą witrynę. Otrzymana lista będzie posortowana malejąco pod względem liczby skierowań.

2008-02-01

13. Wyznaczanie wartości PageRank w PHP

PageRank jest umowną oceną jakości stron WWW stosowaną przez wyszukiwarkę Google. Dzięki klasie GooglePageRank wartość PageRank można w prosty sposób sprawdzać w skryptach PHP. W ten sposób możesz na własnej stronie WWW udostępnić formularz do sprawdzania PR lub przygotować skrypt, który automatycznie sprawdzi wartość PR wszystkich podstron twojej witryny.

2007-12-01

14. Zapis i odczyt arkuszy kalkulacyjnych Excel w PHP

Arkusz kalkulacyjny Excel jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia zestawień danych. Jest to program prosty w obsłudze i bardzo powszechny. W artykule opiszę, w jaki sposób odczytywać i zapisywać pliki XLS w skryptach PHP. Jako przykład zastosowania przedstawię aplikację Autokomis , w której baza danych jest wypełniana na podstawie arkusza kalkulacyjnego utworzonego programem Excel .

2007-11-01

15. Funkcje file() , count() , explode() , trim() , czyli krojenie plików tekstowych w PHP

Wykorzystując cztery funkcje PHP: file() , count() , trim() oraz explode() możemy w prosty sposób przetwarzać pliki tekstowe wiersz po wierszu.

2007-10-19

16. Autoryzacja użytkowników przy użyciu klasy PEAR::Auth. Tutorial

Klasa PEAR::Auth znacznie upraszcza implementację procesu logowania użytkowników w aplikacji internetowej. Umożliwia ona przeprowadzanie autoryzacji między innymi w oparciu o tablicę zdefiniowaną w skrypcie PHP, plik tekstowy, bazę danych oraz protokoły pop3 i imap . Artykuł omawia podstawy użycia klasy Auth oraz pokazuje jak korzystać z klasy Auth w połączeniu z szablonami Smarty , bazami danych oraz klasami PEAR::DB i PEAR::MDB2 .

2007-10-01

17. Analiza dokumentu DTD języka HTML 4.01 strict przy użyciu wyrażeń regularnych PCRE w PHP

Analiza składni, nazywana parsingiem , jest bardzo często pierwszym etapem przetwarzania. Parsing poprzedza między innymi wyświetlenie dokumentu HTML przez przeglądarkę (parsing dokumentu HTML) oraz stosowanie stylów (parsing dokumentu CSS). W artykule przedstawię przykładową implementację parsingu dokumentu DTD. Wynikiem przetworzenia dokumentu DTD są pliki XML zawierające wszystkie informacje na temat składni języka HTML 4.01 strict. Opis w języku XML może być wykorzystywany do przygotowania walidatora HTML czy ściągawki zawierającej zestawienie wszystkich elementów i atrybutów języka HTML wraz z ograniczeniami użycia.

2007-08-01

18. Wyrażenia regularne PCRE w PHP Tutorial

Wyrażenia regularne to napisy, które pozwalają na opis składni tekstu. Ich zadaniem jest ułatwienie przetwarzania napisów, w szczególności stwierdzania zgodności z podanymi regułami, wyszukiwania oraz wyznaczania fragmentów. Przewodnik ten omawia składnię wyrażeń regularnych określane mianem PCRE (ang. Perl Compatible Regular Expressions ) w języku PHP.

2007-02-01

19. Stronicowanie artykułów

Artykuły publikowane w internecie bardzo często są dostępne w postaci kilku mniejszych, oddzielnych stron WWW. Rozwiązania takie znajdziemy między innymi na witrynach ONLamp ( http://www.onlamp.com ), SitePoint ( http://www.sitepoint.com ) czy DevShed ( http://www.devshed.com ). W artykule przedstawię przykładową implementację stronicowania, w której artykuły, wraz z towarzyszącymi plikami, będą przechowywane w bazie danych.

2006-12-01

20. Apache/PHP/MySQL. Instalacja w systemie Windows XP

Artykuł omawia instalację i deinstalację oprogramowania Apache 2.0.59 , PHP 5.1.6 , MySQL 5.0.24a , Smarty 2.6.14 , PEAR 1.4.11 oraz PEAR::DB 1.7.6 w systemie Windows XP.

2006-12-01

21. Przygotowywanie artykułów do publikacji na witrynie WWW

Przygotowując serwis WWW zawierający artykuły warto zadbać o ujednolicenie formatu wszystkich publikacji. W artykule przedstawię trzy rozwiązania, usprawniające redakcję tekstów przeznaczonych do opublikowania na witrynie WWW.

2006-10-01

22. Dokumentowanie skryptów PHP: PhpDocumentator

Dokumentacja oprogramowania jest często równie istotna jak samo oprogramowanie. Stwierdzenie to jest szczególnie prawdziwe, w odniesieniu do wielokrotnie wykorzystywanych bibliotek. W celu uniknięcia konieczności tworzenia dokumentacji całego kodu po ukończeniu projektu, stosuje się automatyczne systemy dokumentowania. W świecie Javy prym wiedzie JavaDoc , w kręgu C++ mamy do dyspozycji między innymi DOC++ oraz doxygen , natomiast środowisko programistów PHP wykorzystuje aplikację PhpDocumentator . Artykuł omawia instalację i uruchamianie PhpDocumentatora , a także wyjaśnia składnię komentarzy, na podstawie których PhpDocumentator tworzy dokumentację skryptów.

2006-06-01

23. Formatowanie kodu PHP

Wśród bogactwa skryptów PHP dostępnych w sieci znajdziemy najprzeróżniejsze przykłady. Od galerii fotografii, przez fora dyskusyjne po rozbudowane aplikacje klientów pocztowych. Jeśli chcemy dołączyć do grona twórców, których skrypty cieszą się powodzeniem powinniśmy ułatwić odbiorcom analizę naszych skryptów. Jednym z kroków w tym kierunku jest stosowanie jasnych reguł formatowania kodu.

2006-02-01

24. Gdy skrypt się rozrasta

Budując witrynę internetową, bez względu na stosowane narzędzia i metody, z czasem staniemy przed koniecznością rozbudowania istniejącego rozwiązania. Wychodząc na przeciw takiej ewentualności warto zadać sobie trud i zaprojektować kod witryny w taki sposób, by dodawanie kolejnych działów oraz opcji interfejsu nie wymagało przebudowy witryny od początku do końca. Jak zatem zabrać się za przygotowanie witryny, mając na uwadze jej rozwój? Zapraszam do lektury.

2005-12-01

25. Instalacja oprogramowania i pierwsze kroki w nauce PHP

Tworzenie dynamicznych witryn WWW w języku php wymaga instalacji kilku pakietów oprogramowania. Najważniejszymi są apache - serwer stron WWW, oraz interpretator języka php nazywany maszyną php (ang. php engine ). Zazwyczaj towarzyszy im serwer baz danych MySQL , dodatkowe biblioteki i rozszerzenia. W artykule omówimy instalację najnowszych wersji wymaganego oprogramowania stosowanego do tworzenia dynamicznych witryn WWW w PHP w systemie Windows XP oraz podamy pewne wskazówki dotyczące trudności, jakich należy się spodziewać w początkowym etapie nauki.

2005-12-01

26. Programowanie obiektowe w PHP4 oraz PHP5 Część 2

Kontynując analizę obiektowych możliwości języków PHP4 oraz PHP5 przyjrzymy się bliżej statycznemu wywoływaniu metod, dziedziczeniu, polimorfizmowi oraz serializacji obiektów.

2005-11-01

27. Programowanie obiektowe w PHP4 oraz PHP5 Część 3

Kończąc porównanie obiektowych możliwości języka PHP w wersjach 4 oraz 5 przyjrzymy się nowościom wprowadzonym w PHP 5. Omówimy klasy i metody abstrakcyjne, finalne, klonowanie obiektów, interfejsy oraz zastrzeżone funkcje realizujące różne operacje w sposób niejawny.

2005-11-01

28. Programowanie obiektowe w PHP4 oraz PHP5 Część 1

Na przestrzeni ostatnich kilku lat programowanie obiektowe w języku PHP uległo istotnym zmianom. Wersja 3, która odeszła już do lamusa, zawierała jedynie namiastkę obiektowości, PHP4 wspiera programowanie obiektowe w znacznym stopniu, ale dopiero wersja 5 jest językiem obiektowym w pełnym tego słowa znaczeniu. W trzech kolejnych artykułach omówimy podstawy programowania obiektowego w PHP, szczegółowo zbadamy możliwości PHP4 w dziedzinie obiektowości oraz nowości wprowadzone w PHP5. Zwrócimy przy tym baczną uwagę na różnice pomiędzy wersjami 4 oraz 5 języka PHP.

2005-11-01

29. Struktura kodu witryn tworzonych w PHP

Po pierwszym etapie radosnej twórczości zmierzającej w kierunku przygotowania kolejnej witryny, przychodzi zazwyczaj okres, w którym chcemy uporządkować kod i nadać całości zwięzłą, jasną strukturę. Oddzielenie poszczególnych fragmentów logicznych rozwiązania i wyizolowanie ich w postaci klas czy też funkcji oraz zastosowanie szablonów i baz danych owocuje przejrzystym kodem, w którym w łatwy i niezależny sposób możemy modyfikować szatę graficzną, zawartość oraz silnik. W artykule, na prostym przykładzie, prześledzimy kolejne etapy rozwoju, jakie przechodzi typowy skrypt.

2005-09-01

30. Wyszukiwanie plikow

Wykorzystanie funkcji wyszukujących nazwy plików pozwala na przygotowywanie witryn, do których informacje są dodawane przez proste kopiowanie plików na serwer. Wzbogacając rozwiązanie o dodatkowy skrypt przetwarzający znalezione pliki, eliminujemy konieczność przeszukiwania folderów przy każdej wizycie, zachowując równocześnie wygodę wzbogacania witryny o nowe treści.

2005-08-01

31. Technika pracy z plikami

Stosując pliki jako magazyn informacji przetwarzanych przez skrypt PHP należy przestrzegać pewnych zasad. Dzięki temu unikniemy błędów, zaś same skrypty będą bardziej wydajne. Wstępna klasyfikacja plików oraz skryptów pod względem metod dostępu i współbieżności wykonania pomaga uniknąć ewentualnych problemów.

2005-06-01

32. Walidacja formularzy

Formularze wypełniane przez internautów odwiedzających witrynę mogą zawierać błędne dane. Literówki, niezaznaczone wymagane pola, czy wreszcie celowo wprowadzone złośliwe wartości potrafią nie tylko zakłócić działanie serwisu, ale również uszkodzić bazę danych czy nawet udostępnić poufne informacje osobom niepowołanym. W celu uniknięcia kłopotów musimy wszelkie dane pochodzące od użytkownika poddać dokładnej analizie i sprawdzeniu.

2005-06-01

33. PHP i pliki cz. 2

Do odczytywania danych z plików w języku php jest dostępnych dziesięć funkcji. W zależności od sytuacji, niektóre z nich mogą być wygodniejsze od innych. W artykule omówimy wszystkie funkcje odczytu danych, zwracając szczególną uwagę na przekształcenia wykonywane niejawnie. Przedstawimy także różnorodne metody realizacji czterech zadań, które najczęściej pojawiają się w skryptach tworzących witryny na podstawie plików tekstowych.

2005-05-01

34. Jak działają formularze?

Formularze HTML stanowią mechanizm komunikacji użytkownika odwiedzającego stronę WWW z aplikacją internetową. Za pośrednictwem kontrolek formularza użytkownik przekazuje dane do skryptu działającego na serwerze. W artykule omówimy co się dokładnie dzieje, gdy internauta wypełnia formularz, jak są zakodowane i jaką drogę odbywają wprowadzone informacje oraz metody dostępu do danych pochodzących z formularza w języku php.

2005-04-01

35. Php i pliki

Pliki stanowią zewnętrzne źródło danych i umożliwiają programom zapisywanie oraz odczytywanie informacji na nieulotnych nośnikach pamięci. Język php udostępnia zestaw funkcji zasadniczo oparty o - mające już dzisiaj prawie trzydzieści lat - rozwiązanie z biblioteki standardowej, związanej z językiem C. To sprawdzone podejście, wzbogacone o pewne nowe rozwiązania, stanowi bardzo wygodny i wydajny interfejs do przeprowadzania operacji plikowych.

2005-04-01

36. Zmienne w PHP

2005-04-01

37. Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo

Instrukcja echo omówiona w poprzednim artykule służy między innymi do drukowania napisów. Napisy w PHP ograniczamy apostrofami lub znakami cudzysłowów i — podobnie jak w innych językach programowania — możemy łączyć.

2005-03-01

38. echo, print — instrukcje wyjściowe

W programach komputerowych drukowanie wyników wykonujemy stosując instrukcje wyjścia. W języku PHP służą do tego dwie konstrukcje językowe: echo oraz print .

2005-02-01

39. Otwarcie kodu php, komentarze w php

Kod skryptu PHP umieszczamy w pliku o rozszerzeniu .php . Plik taki zawiera mieszankę HTML oraz PHP. Kod PHP możemy otwierać i zamykać wielokrotnie wewnątrz jednego pliku. Ponadto, podobnie jak w wielu innych językach programowania, w kodzie PHP możemy umieszczać komentarze.

2005-01-01

40. PHP i galerie internetowe

Wiele serwisów skupiających fotoamatorów, miłośników sztuk plastycznych, czy grafików komputerowych zawiera galerie. Prezentowane fotografie i ilustracje są zwykle podzielone na kategorie tematyczne (jedno lub wielopoziomowe) i zawierają setki dzieł. Artykuł prezentuje trzy przykładowe galerie wykonane w języku php. W prezentowanych rozwiązaniach nacisk położono na łatwość dodawania do galerii nowych kategorii oraz ilustracji.

2003-08-01

41. Zastosowanie wyrażeń regularnych do formatowania utworów literackich

W Internecie dostępnych jest wiele bibliotek oferujących swoje zasoby on-line. Największą z nich jest biblioteka Projektu Gutenberg ( http://www.promo.net/pg/ ) zawierająca m.in. dzieła Karola Dickensa, Juliusza Verne czy Jacka Londona. Wszystkie utwory dostępne w bibliotece Projektu Gutenberg są zapisane w plikach tekstowych. Zadanie, z jakim się dzisiaj zmierzymy będzie polegało na zamianie plików tekstowych w strony WWW.

2003-07-01

42. Śledzenie liczby pobrań plików

Która z piosenek dostępnych na naszych stronach cieszy się największą popularnością? Który program użytkownicy pobierają najczęściej? Jak wiele razy został pobrany pliku zawierający teksty kolęd? Które wiersze Jana Brzechwy są najpopularniejsze? W artykule przedstawimy metody zliczania różnych zdarzeń związanych z odwiedzaniem naszych stron. Dzięki temu goście odwiedzający naszą witrynę dowiedzą się, jakie informacje cieszą się największą popularnością.

2003-05-01

43. Kartki internetowe

Wprawdzie tegoroczne walentynki mamy już za sobą, jednak mimo to wysyłanie internetowych kartek wciąż cieszy się ogromną popularnością. Dowodem tego są listy, jakie otrzymałem od czytelników. W odpowiedzi przedstawiam skrypty PHP, które wyjaśnią mechanizm wysyłania kartek internetowych.

2003-04-01

44. Jak wzbogacić stronę WWW o możliwość wyszukiwania informacji?

W artykule omówimy sposób wzbogacenia serwisu WWW o możliwość wyszukiwania informacji. Przykładowe serwisy będą zawierały nowelę, wiersze oraz testy piosenek. Zadaniem wyszukiwarki będzie znalezienie stron zawierających podany tekst, wytłuszczenie tekstu oraz posortowanie wyników wyszukiwania. Zadanego tekstu będziemy szukali w treści strony zaś jakość znalezionych informacji posortujemy według liczby wystąpień.

2003-03-01

45. Serwisy WWW konfigurowane plikami tekstowymi

Artykuł prezentuje metodę tworzenia stron WWW ułatwiającą wprowadzanie modyfikacji. Jeśli serwis podlega ciągłym zmianom, jest stale wzbogacany o nowe informacje wówczas edycja plików HTML przestaje być wystarczająca. Stosując język php i podstawowe funkcje operujące na plikach możemy wielokrotnie przyspieszyć proces tworzenia, a co najważniejsze także późniejsze rozwijanie serwisu.

2003-02-01


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0