GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

Pascal

1. Wpływ lokalności odwołań do pamięci na efektywność implementacji wybranych algorytmów

Teoretyczne badania złożoności obliczeniowej algorytmów opierają się na modelu, w którym koszt dostępu do wszystkich komórek pamięci jest identyczny. We współczesnych systemach komputerowych, których procesory są wyposażone w pamięć podręczną, zaś systemy operacyjne wykorzystując mechanizm stronicowania udostępniają pamięć wirtualną, lokalność odwołań do pamięci jest cechą, która może wielokrotnie przyspieszyć działanie programu. W pracy przedstawiono wyniki porównania różnych implementacji stosu, algorytmu przechodzenia drzewa, mieszania oraz sita.

1999-05-10


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0