GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

Copyright

  1. Autorem wszystkich artykułów zawartych w serwisie gajdaw.pl jest Włodzimierz Gajda.
  2. Materiały są dostarczane w dobrej wierze i przekonaniu, że mogą być przydatne, jednak bez żadnej gwarancji oraz wsparcia. W szczególności autor nie będzie ponosił odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku wykorzystania kodów i oprogramowania dostępnego na gajdaw.pl.
  3. Publikowanie całych artykułów lub ich fragmentów w internecie bez zgody autora jest zabronione.
  4. Wszystkie kody źródłowe mojego autorstwa (PHP, XHTML ,CSS, C++, Delphi, itd.) mogą być wykorzystywane bezpłatnie w projektach niekomercyjnych i komercyjnych.