GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2


Tooltip — podpowiedzi wyskakujące obok kursora myszki. Implementacja przy użyciu jQuery

Włodzimierz Gajda

1. Wyskakujące okno

Na stronie WWW umieszczamy akapit tekstu:

<body>

<p>
Lorem ipsum dolor sit amet...
</p>

</body>

Następnie w nagłówku strony dołączamy jQuery:

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>  

Wyskakująca podpowiedź będzie zawarta w elemencie div o identyfikatorze #popup. Element ten możemy dodać do strony statycznie:

<body>

<div id="popup"></div>

<p>
Lorem ipsum dolor sit amet...
</p>

</body>

lub dynamicznie, wywołując metodę prepend():

$('body').prepend('<div id="popup">Lorem ipsum...</div>');  

Kod jQuery ustala obsługę trzech zdarzeń elementu p:

$('p').mouseover(function(){
  $('#popup').show();
});  

$('p').mouseout(function(){
  $('#popup').hide();
});    

$('p').mousemove(function(e){
  $('#popup').css('left', e.pageX + 10);
  $('#popup').css('top', e.pageY + 10);    
});   

Współrzędne myszki odczytujemy z parametru e przekazanego do metody mousemove, jak to opisano w tutorialu Mouse Position.

Kompletny przykład jest przedstawiony na listingu 1.

<!DOCTYPE...>
<html>
  ...
  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>  
  <script type="text/javascript">
  
  $(function(){
  
    $('body').prepend('<div id="popup">Lorem ipsum...</div>');  

    $('#popup').hide();

    $('p').mouseover(function(){
      $('#popup').show();
    });  
  
    $('p').mouseout(function(){
      $('#popup').hide();
    });    
  
    $('p').mousemove(function(e){
      $('#popup').css('left', e.pageX + 10);
      $('#popup').css('top', e.pageY + 10);    
    });   
  
  });  
    
  </script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
 </head>
<body>

<p>
Lorem ipsum...
</p>

</body>
</html>

Listing 1. Podpowiedź wyskakująca po wskazaniu akapitu kursorem myszki


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2