GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4


Słownik z autouzupełnianiem przy użyciu jQuery

Włodzimierz Gajda

2. Implementacja słownika w oparciu o pliki tekstowe

2.1 Dane

Słownik w formacie tekstowym jest zapisany w folderze dane/. Składa się on z pliku dictionary.txt oraz plików w folderze dane/words/.

Plik dictionary.txt zawiera listę wszystkich słów zawartych w słowniku, np.:

d
dab
dabb
dabber
dabble
dabbler
dabblingly
dabchick
...

Wyjaśnienie każdego ze słów jest zawarte w osobnym pliku tekstowym, np.:

dane/words/d.txt
dane/words/dab.txt
dane/words/dabb.txt
dane/words/dabber.txt
dane/words/dabble.txt
dane/words/dabbler.txt
dane/words/dabblingly.txt
dane/words/dabchick.txt
...

Pliki z wyjaśnieniem słów są w formacie HTML:

<p><strong class="hw">Dan"i*el</strong><br /> (?),
<span class="pos"><i>n.</i></span> <span class="def">A Hebrew prophet
distinguished for sagacity and ripeness of judgment in youth; hence,
a sagacious and upright judge.</span></p>

...

Jest to nieco zmodyfikowany format stosowany w słowniku Webstera, który jest dostępny na stronie http://www.gutenberg.org/etext/662.


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4