GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4


Słownik z autouzupełnianiem przy użyciu jQuery

Włodzimierz Gajda

1. Działanie słownika

Słownik zawiera pole input do wprowadzania wyrazów (rysunek 1).

Rysunek 1. Strona główna przykładu: skrypt slownik.php

Po wprowadzeniu słowa 'dea' pojawia się lista z podpowiedziami. Lista zawiera wszystkie słowa zawarte w słowniku, które rozpoczynają się od liter 'dea' (rysunek 2).

Rysunek 2. Lista podpowiedzi

Po wybraniu z listy słowa 'deaconhood' jego wyjaśnienie pojawia się na stronie bez zatwierdzania formularza (rysunek 3).

Lista podpowiedzi z rysunku 2 oraz wyjaśnienie słowa z rysunku 3 są pobierane w tle, bez przeładowania strony.

Rysunek 3. Po wybraniu podpowiedzi z listy pod formularzem pojawia się wyjaśnienie wybranego słowa


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4