GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6


GIMP od podstaw, cz. 4. Przekształcenia

Włodzimierz Gajda

6. Przekształcenia warstwy lub zaznaczenia

Narzędzia zaznaczone na rysunku 28 umożliwiają przekształcanie pojedynczej warstwy obrazu lub bieżącego zaznaczenia. Służą one do:

Rysunek 28. Narzędzia do przekształcania warstwy lub zaznaczenia

6.1 Obrót

W celu wykonania operacji obrotu:

Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 30. Zwróć uwagę, że część obrazu będzie przezroczysta (szara szachownica widoczna na rysunku 30).

Rysunek 29. Obracanie warstwy obrazu

Rysunek 30. Obraz otrzymany po obrocie warstwy

Wykonując operację obrotu możesz zmienić środek obrotu. Służy do tego czarna kropka oraz opcje zaznaczone na rysunku 31. Przesuń czarną kropkę, po czym obróć zdjęcie zegara z rysunku 31. Otrzymasz obraz widoczny na rysunku 32.

Zauważ, że podobnie jak poprzednio część pikseli jest przezroczysta, zaś wymiary warstwy otrzymanej po obrocie (oznaczone na rysunku 32 żółto-czarną markizą) wystają poza obraz.

Obrót możesz wykonać podając kąt obrotu jak liczbę w polu edycyjnym z rysunku 29 lub przesuwając wskaźnikiem myszy (metoda ciągnij-upuść) narożniki warstwy.

Rysunek 31. Zmiana środka obrotu

Rysunek 32. Obraz otrzymany po obrocie

6.2 Skalowanie

W celu przeskalowania warstwy:

Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 34.

Skalowanie możesz wykonać podając nowe wymiary jako liczby w polach edycyjnych z rysunku 33 lub przesuwając wskaźnikiem myszy (metoda ciągnij-upuść) narożniki warstwy.

W odniesieniu do operacji ciągnij upuść istotne są ustawienia narzędzia widoczne na rysunku 35. Do właściwości tych dostaniesz się klikając podwójnie ikonę narzędzia w oknie głównym GIMP-a (rysunek 28) lub wybierając opcję Okna dialogowe → Opcje narzędzia. Właściwości operacji skalowania umożliwiają m.in. wymuszenie stałych proporcji skalowanej warstwy. Efekt ten osiągniesz również przytrzymując przyciski Ctrl oraz Alt podczas skalowania warstwy przy użyciu myszy (po wybraniu narzędzia najpierw naciśnij Ctrl+Alt, a dopiero później kliknij narzędziem w warstwę).

Rysunek 33. Skalowanie warstwy obrazu

Rysunek 34. Obraz otrzymany po przeskalowaniu warstwy

Rysunek 35. Właściwości narzędzia do skalowania

6.3 Nachylanie

W celu nachylenia warstwy:

Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 37.

Rysunek 36. Nachylanie warstwy obrazu

Rysunek 37. Obraz otrzymany po nachyleniu warstwy

6.4 Zmiana perspektywy

W celu przekształcenia perspektywy:

Operację powtórz w odniesieniu do poziomych krawędzi (rysunek 40). Otrzymasz prostokątny obraz przedstawiony na rysunku 41. Krawędzie plakatu na rysunku 41 są równoległe do krawędzi obrazu.

Rysunek 38. Prowadnice ułatwające uzyskanie pionowych krawędzi

Rysunek 39. Zmiana perspektywy obrazu

Rysunek 40. Ponowna zmiana perspektywy obrazu

Rysunek 41. Obraz z wyprostowanymi krawędziami

Narzędzie modyfikacji perspektywy możemy wykorzystać m.in. poprawiania zdjęć architektonicznych. Pion na fotografii z rysunku 42 jest wyraźnie zbieżny ku środkowi zdjęcia. Lampa widoczna po prawej stronie przechyla się w kierunku lewym, zaś lewa ściana teatru przechyla się niczym wieża w Pizzie. Efekt taki jest skutkiem uniesienia aparatu fotograficznego ku górze. Wykorzystując narzędzie do modyfikacji perspektywy, możemy opisane mankamenty zminimalizować. Pionowe krawędzie budynku oraz latarnia na rysunku 43 są równoległe do pionowych prowadnic.

Rysunek 42. Zdjęcie teatru

Rysunek 43. Zdjęcie teatru po kilkukrotnym wykonaniu operacji zmiany perspektywy

6.5 Odbijanie

W celu odbicia warstwy:

Rysunek 44 przedstawia obraz czterowarstwowy. Każda warstwa obrazu jest identyczna. Trzy warstwy poddano operacji odbicia.

O tym, czy odbicie jest pionowe czy poziome decydują właściwości narzędzia. Przycisk Ctrl pozwala na szybką zmianę trybu pracy narzędzia.

Rysunek 44. Cztery identyczne warstwy odbite pionowo i poziomo


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6