GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

Geometria

1. Klasówka: odkrywanie geometrii

Odpowiedzi na postawione pytania mają być poparte odpowiednią konstrukcją. We wszystkich konstrukcjach wierzchołki trójkątów mają dać się dowolnie przesunąć. Konstrukcje mają być estetyczne (figury nazwane w treści zadania maja być podpisane, część figur pochować, część pogrubić itd.). Konstrukcje mają mieć dokładnie takie nazwy jak podano w nawiasach, zaś komentarz konstrukcji ma zawierać imię, nazwisko i ewentualne informacje dodatkowe (np. który punkt jest ruchomy, a który punkt zostawia ślad).

1998-04-01

4. Opis programu C.a.R

1998-01-01


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0