GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

CMS

1. Praktyczne wykorzystanie systemu Postnuke

Po omówieniu ogólnej struktury witryn tworzonych przy użyciu Postnuka oraz opisaniu systemu Xanthia przejdziemy do praktycznego wykorzystania poznanych wiadomości. Serwis poświęcony geometrii zilustruje kolejne kroki dostosowania Postnuka do konkretnych wymagań.

2005-03-01

2. XTE - środowisko tworzenia skórek dla systemu PostNuke

System PostNuke od wersji 0.726 został wzbogacony o moduły Xanthia oraz pnRender . Moduły te, określane wspólnym terminem XTE (ang. Xanthia Templating Environment ), umożliwiają tworzenie skórek dla portali działających w oparciu o PostNuka .

2005-02-01

3. Systemy CMS: PostNuke

System PHP-Nuke doczekał się licznych następców. Szczególne miejsce w tym gronie zajmuje PostNuke . Zwiększone bezpieczeństwo, system skórek, poprawność generowanego kodu HTML oraz uproszczona procedura instalacyjna to najbardziej rzucające się w oczy zalety PostNuka .

2005-01-01

4. Systemy CMS: PHP-Nuke

Tworzenie rozbudowanych witryn w oparciu o języki skryptowe (php, ASP, Java Server Pages), bazy danych oraz szablony daje wprawdzie ogromne możliwości, jednakże efekt końcowy jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Ilość pracy, jakiej wymaga realizacja projektu, nakłady finansowe oraz niezbędna wiedza to argumenty, które często eliminują takie rozwiązanie. Podejściem alternatywnym jest wykorzystanie jednej z aplikacji typu CMS.

2004-12-01


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0