GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

Bazy danych

1. Propel. Porady

Propel , najbardziej popularny system mapowania relacyjno-obiektowego w PHP, w sposób bardzo istotny skraca cykl produkcyjny aplikacji internetowej. Poradnik zawiera zestawienie popularnych problemów, z jakimi borykają się początkujący użytkownicy Propel-a .

2008-07-01

2. dbframe. Automatyzacja pracy z aplikacjami Propel i DBDesigner

Kilkukrotnie opisywane przeze mnie narzędzia DBDesigner oraz Propel znacznie upraszczają implementację aplikacji internetowej stosującej bazę danych. W celu dalszej automatyzacji współpracy DBDesigner-a i Propel-a opracowałem skrypt dbframe . Dzięki dbframe utworzenie bazy danych oraz wygenerowanie aktywnych rekordów ORM sprowadza się do edycji jednego pliku konfiguracyjnego oraz uruchomienia skryptu wsadowego run.bat .

2008-04-01

3. Instalacja aplikacji wykorzystującej biblioteki Propel i Creole na serwerze hostingowym

Propel i DBDesigner to dwa bardzo wydajne narzędzia, które w istotny sposób ułatwiają tworzenie witryn internetowych wykorzystujących bazy danych. Uruchomienie aplikacji stosującej Propel na serwerze dostawcy hostingu wymaga instalacji odpowiednich bibliotek. W artykule opiszę, w jaki sposób bez uprawnień administracyjnych uruchomić skrypty PHP wykorzystujące oprogramowanie Propel . Przykład, zatytułowany „Europejskie kluby piłkarskie” został przetestowany na serwerze gwz.nazwa.pl wykupionym w firmie NetArt.

2007-12-01

4. Flagi państwowe — ikony uatrakcyjniające wygląd witryny WWW

Miniaturowe flagi państwowe są bardzo często wykorzystywane jako ikony, ułatwiające przekaz informacji. Rozwiązania takie znajdziemy między innymi w serwisie 90minut.pl, gdzie narodowość piłkarzy jest przedstawiona w postaci miniaturowej flagi. W artykule opiszę, w jaki sposób witrynę wzbogacić o ikony flag.

2007-10-01

5. Edycja zawartości bazy danych formularzami. Aplikacja: filmy

W artykule tym przedstawię technikę implementacji operacji INSERT/UPDATE/DELETE na przykładzie bazy danych prezentującej zestawienie filmów. Przykładowa baza danych zawiera trzy tabele, jedną relację jeden do wielu i jedną relację wiele do wielu. Przygotowany interfejs WWW pozwala na pełną edycję rekordów zapisanych w bazie danych.

2007-08-01

6. INSERT/UPDATE/DELETE, czyli edycja zawartości bazy danych przy użyciu formularzy HTML

Aplikacja internetowa, która służy do zarządzania informacjami zapisanymi w bazie danych, powinna umożliwiać wykonanie trzech podstawowych operacji: wstawiania (INSERT), edycji (UPDATE) oraz usuwania (DELETE). Wykonanie każdej z operacji należy zorganizować w taki sposób, by w żadnej sytuacji spójność danych w bazie nie została zakłócona. Trzeba także wykryć wszelkie możliwe błędy i — w miarę możliwości — poinformować o nich użytkownika, wskazując przyczyny niepowodzenia.

2007-07-01

7. Mistrzostwa świata w piłce nożnej, czyli Propel i DBDesigner w akcji

Kolejne spotkanie z Propel-em poświęcimy praktycznemu przykładowi. Wykorzystując DBDesigner-a oraz Propel-a opracujemy aplikację internetową prezentującą zestawienie danych dotyczących mistrzostw świata w piłce nożnej.

2007-06-01

8. DBDesigner i Propel

Seria artykułów poświęconych bazom danych, które były opublikowane na łamach MI w roku 2006 pokazywała, w jaki sposób korzystać z programu DBDesigner . Aplikacja Propel , którą przedstawiłem w zeszłym miesiącu, generuje automatycznie klasy aktywnych rekordów. W kolejnym artykule opiszę, w jaki sposób Propel-em generować kod PHP dla modelu bazy danych przygotowanego DBDesigner-em .

2007-05-01

9. Propel. Tutorial

Mapowanie relacyjno-obiektowe (ORM, ang. object-relational mapping ) jest techniką programowania, w której dostęp do SQL-owej bazy danych jest zapewniany przez zestaw klas, odpowiadających tabelom, relacjom i rekordom. Wstawianie, usuwanie czy wyszukiwanie rekordów wykonywane jest przy pomocy obiektów, poprzez wywołanie odpowiednich metod. Rozwiązanie takie, choć bardzo wygodne, wymaga przygotowania szeregu klas i wielu metod. Zadanie to możesz zautomatyzować stosując Propel : narzędzie do automatycznego generowania kodu PHP5 zapewniającego obiektowy interfejs dostępu do relacyjnej bazy danych.

2007-04-01

10. Zmagania z dużą liczbą rekordów

Gdy liczba rekordów w bazie danych wzrośnie, interfejs witryny WWW musi zawierać udogodnienia, ułatwiające przeglądanie i wyszukiwanie informacji. W artykule przedstawię sześć przykładowych rozwiązań, które ułatwiają poruszanie się wśród dużej liczby rekordów. Od strony implementacyjnej zarysuję szkielet stronicowania oraz alfabetu połączonego z sortowaniem.

2006-12-01

11. Alfabet: wybieranie rekordów na zadaną literę

W przypadku dużej ilości rekordów w bazie danych interfejs witryny możemy wzbogacić o alfabet. Wybierając jedną z liter alfabetu, użytkownik ujrzy wyłącznie rekordy rozpoczynające się na daną literę. W artykule opiszę metodę implementacji takiego alfabetu.

2006-11-01

12. Aktywne rekordy

Aktywne rekordy to obiekty, które za pomocą odpowiednich metod możemy wstawiać, wyszukiwać oraz usuwać z bazy danych. Stosując aktywne rekordy otrzymasz znacznie bardziej zwięzły i przejrzysty kod.

2006-10-01

13. Sortowanie danych względem dowolnych kolumn

W artykule opiszę szczegóły implementacji sortowania wielokolumnowych tabel danych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest modyfikacja nagłówków tabel, tak, by każda kolumna nagłówkowa służyła do sortowania w porządku rosnącym oraz malejącym. Opisane rozwiązanie jest uniwersalne i może być wykorzystane do sortowania tabel o dowolnej liczbie kolumn i występujących na dowolnej podstronie serwisu.

2006-09-01

14. Walidacja zmiennych w aplikacji publikującej zawartość bazy danych

Witryny WWW wykonane w języku PHP wykorzystują adresy URL do przekazywania informacji o wybranych zasobach. Na przykład odwiedzając dział Artykuły o adresie index.php?dzial=art użytkownik przekazuje do skryptu index.php zmienną dzial o wartości art . Na podstawie otrzymanej zmiennej aplikacja w odpowiedzi wyświetli odpowiednią stronę. Z racji ataki XSS, CSRF czy SQL Injection, wszelkie zmienne pochodzące z zewnątrz należy poddać gruntownej kontroli. W artykule przedstawię metodę kontroli zmiennych oraz organizację kodu aplikacji, której zadanie polega na opublikowaniu zawartości bazy danych.

2006-08-01

15. Następny, poprzedni, czyli o przewijaniu zawartości witryny WWW

Witrynę wyświetlającą dużą liczbę danych możemy urozmaicić dodając menu kontekstowe. Działanie opcji menu jest zależne od tego, na jakiej stronie aktualnie się znajdujemy. Realizację menu kontekstowego opiszę na przykładzie aplikacji do katalogowania płyt muzycznych.

2006-07-01

16. Bazy danych, szablony i surowe tablice

Jedna z technik programowania witryn internetowych, które wykorzystują bazy danych, polega na przekazywaniu do szablonu wyników zapytań SQL. Rola skryptu PHP sprowadza się do ustalenia wybranej podstrony, pobrania informacji z bazy danych oraz przekazania ich do szablonu. Zaletą takiego rozwiązania jest łatwość rozbudowy. Technikę taką omówię na przykładzie aplikacji, która służy do analizy logów serwera Apache .

2006-06-01

17. PEAR::DB — interfejs API dostępu do bazy danych

Kolejne spotkanie z bazami danych poświęcimy klasie DB biblioteki PEAR. Kod wykorzystujący metody getOne() , getAll() , getCol() oraz getRow() klasy DB staje się zwięzły i przejrzysty.

2006-05-01

18. Wypełnianie bazy danych rekordami na podstawie plików tekstowych

Praca nad nową aplikacją WWW wymaga wypełnienia bazy danych rekordami. Nie możemy przystąpić do testowania, dopóki nie dysponujemy bazą danych zawierającą hipotetyczne dane, które są zbliżone do danych rzeczywistych. W artykule przedstawię aplikację o nazwie Angaże , skupiając się na efektywnym wypełnieniu bazy danych przykładowymi rekordami.

2006-04-01

19. phpMyAdmin: narzędzie do edycji zawartości bazy danych

Pracując nad witryną, która wykorzystuje bazę danych, bardzo często staję przed koniecznością modyfikacji istniejących bądź dodania nowych rekordów. Bez namysłu sięgam wtedy po phpMyAdmin — aplikację, która w bardzo wygodny i intuicyjny sposób umożliwia edycję zawartości bazy danych. W artykule przedstawię technikę, jaką posługuję się podczas wstępnej fazy implementacji witryny. Za przykład posłuży baza danych zawierająca informacje na temat filmów oraz ich twórców.

2006-03-01

20. Projektowanie baz danych w praktyce: muzyka rockowa

Działanie aplikacji internetowych, prezentujących duże ilości informacji, opiera się o bazy danych. Dane, jakie widzimy na stronie WWW, są składowane i udostępniane przez serwer baz danych. Struktura bazy danych wyznacza granice funkcjonalności serwisu internetowego. Jeżeli model bazy nie zawiera pewnego rodzaju informacji, to w serwisie informacje takie nie będą dostępne. Mając to na uwadze, przygotujemy model bazy danych, której celem będzie przechowywanie informacji o muzyce rockowej. W modelu zawrzemy tabele i relacje umożliwiające przechowywanie danych na temat płyt, poszczególnych utworów, muzyków oraz zespołów.

2006-02-01

21. Wizualne projektowanie baz danych w programie DBDesigner

Projektując bazy danych na potrzeby witryn internetowych warto skorzystać z bezpłatnego narzędzia o nazwie DBDesigner . Program ten umożliwia nie tylko wizualne projektowanie baz danych ale także synchronizację modelu bazy danych z serwerem. Diagramy tworzone w programie DBDesigner prezentują strukturę bazy danych w znacznie bardziej przejrzysty sposób niż jaki kolwiek opis słowny.

2006-01-01

22. Obiektowy moduł dostępu do baz danych

Tworzenie większych serwisów internetowych w języku php z wykorzystaniem baz danych wymaga odpowiedniej organizacji kodu. Wyodrębnienie modułu dostępu do bazy danych ułatwia zarządzanie zapytaniami wysyłanymi do bazy oraz zwiększa modyfikowalność rozwiązania. Artykuł przedstawia przykładową aplikację, w której wykorzystano obiektową implementację warstwy dostępu do bazy danych.

2004-02-01

23. Złożone zapytania SQL

Dzisiejsze spotkanie z językiem SQL poświęcimy rozbudowanym zapytaniom dotyczącym kilku tabel. Przykładowa baza danych zawierająca szczegółowe informacje dotyczące pierwszej ligi piłkarskiej stwarza doskonałe środowisko do nauki języka SQL.

2004-01-01

24. Dodawanie rekordów do bazy danych za pomocą formularzy HTML

W kolejnym odcinku poświęconym serwisom WWW wykorzystującym bazy danych MySQL przyjrzymy się formularzom. Formularze elektroniczne umożliwiają przekazywanie różnorodnych informacji od gości odwiedzających nasze strony do skryptu zapisanego na serwerze. Umożliwia to tworzenie serwisów, których zawartość jest aktualizowana odpowiednimi stronami WWW zawierającymi formularze.

2003-12-01

25. Proste serwisy WWW wykorzystujące bazy danych

W poprzednim artykule poznaliśmy podstawowe zagadnienia dotyczące skryptów pisanych w języku php z wykorzystaniem baz danych MySQL. Nauczyliśmy się tworzyć i usuwać bazy danych oraz tabele, napisaliśmy skrypty umieszczające informacje w bazie danych, a także przygotowaliśmy stronę WWW prezentującą w postaci tabelki HTML zawartość bazy danych. W dzisiejszym odcinku skupimy się na wybieraniu informacji z bazy danych. Przykładowe serwisy pokażą, w jaki sposób wybrać z tabeli konkretny rekord i wyświetlić go na stronie WWW. Dowiemy się również, jak umieszczać w bazie dane binarne (np. pliki graficzne).

2003-11-01

26. Pierwsze kroki z MySQL

Niemal wszędzie, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością informacji zastosowanie znajdują bazy danych. Portale internetowe zawierające katalogi produktów, towarów czy ofert zazwyczaj udostępniają dane przechowywane w bazach danych. Dzięki temu dodawanie nowych informacji do serwisu polega w istocie na dodawaniu rekordów do bazy danych, zaś oprogramowanie serwisu (kod HTML oraz PHP) nie wymaga modyfikacji. W artykule omówimy krok po kroku w jaki sposób rozpocząć wykorzystywanie SQL-owych baz danych we własnych serwisach internetowych.

2003-10-01

27. Słownik internetowy

Współczesne słowniki internetowe umożliwiają tłumaczenie pojedynczych słów (np. słowniki „Onetu” ), fraz a także całych stron internetowych (np. serwis „Voycabulary” ). Często mamy również możliwość wyboru specjalistycznego zestawu słownictwa, czy usłyszenia wymowy (np. Słownik „Merriam-Webster” ). Artykuł omawia kulisy realizacji internetowego słownika języka angielskiego. Największym problemem, jaki napotkamy implementując własny słownik będzie brak bazy danych. Problem ten rozwiążemy wykorzystując słownik „Webstera” dostępny w bibliotece „Projektu Gutenberg” .

2003-09-01


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0