GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

AI

1. Wymiana skórki aplikacji internetowej

Termin szablon jest obecnie rozumiany na dwa sposoby. Pierwsze ze znaczeń odnosi się do zestawu plików HTML/CSS, na podstawie których można przygotować witrynę WWW, zaś drugie — do programistycznych technik wypełniania strony WWW danymi. Połączenie obydwu rozwiązań pozwala na bardzo wydajną wymianę wyglądu nawet złożonych witryn WWW i aplikacji internetowych. Wykonanie i wymianę skórki przedstawię na przykładzie aplikacji, która kataloguje czcionki oficjalnych projektów Ogrodu Zen CSS: http://www.csszengarden.com .

2007-09-01

2. Aplikacje internetowe: organizacja dostępu do danych

Aplikacja internetowa przedstawia w postaci wielu powiązanych stron WWW różnego rodzaju dane. Metoda organizacji danych oraz sposoby uzyskiwania dostępu do danych ze skryptu PHP wpływają w znacznym stopniu na proces implementacji aplikacji. Artykuł omawia pięć przykładowych metod uzyskiwania dostępu do danych w skryptach PHP: pliki tekstowe, funkcje grupy mysqli_ , klasę PEAR::DB , własną implementację aktywnych rekordów oraz aktywne rekordy generowane przez aplikację Propel .

2007-06-01

3. Języki stosowane do tworzenia aplikacji internetowych

Współczesne witryny internetowe tworzone w PHP powstają w oparciu o języki: XHTML, CSS, PHP, Smarty, SQL, którym niekiedy towarzyszą JavaScript oraz DOM. Jakie argumenty przemawiają za tak dużym stopniem złożoności, wydawałoby się, prostego zadania? W artykule opiszę rolę każdego z języków oraz przedstawię przykładową aplikację przygotowaną w taki sposób, by wprowadzanie modyfikacji wymagało jak najmniej pracy.

2007-02-01


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0